İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HAKKINDA YURTDIŞINDAKİLERİN DURUMU NEDİR


Kişilerin 5510 sayılı kanunun gerekli maddelerine bağlı olarak zorunlu sigortalı olması gerekmektedir. Ülkemizde yaşamını sürdüren kişilerin herhangi bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden yararlanmamış veya sigortası sözleşmesi yapmamış olmaları durumunda yurtdışında çalışıyor olmaları herhangi bir durumu değiştirmeyecek olup, bu kişiler ülkemizde işsiz sayılacaktır. Kişilerin zorunlu olan sigortaları yapmaları sonrasında isteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanabilmeleri ve buna bağlı olarak tüm hizmetlerden yararlanacak olmaları tamamen mümkün hale gelmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ki en önemli konulardan birisi kişilinin hiç çalışmıyor olması veya çalışıyorsa dahi 30 günden az çalışacak olması gerekmektedir. 30 gün aralıksız çalışan kişilerin isteğe bağlı sigorta kapsamında yer alabilmesi ve bundan yola çıkacak olan sigortalılık haklarının yerine getirilebilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kişilerin bu durumlardan istifade edilebilmesi için muhakkak en az 18 yaşında olacak olması da, en önemli konular arasında yer almaktadır. Yurtdışında yaşayan kişilerin ülkemize geri dönmeleri durumunda kabarık GSS borcuyla karşılaşmaması için isteğe bağlı sigorta kapsamında yer olması gerekmektedir.

 

Kişilerin yurt dışında olması, Türkiye ile ilişiğini koparmadığı için bu konuda kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Hiçbir şekilde işlem yapılmaması h alinde kişilerin yurt dışındaki durumları ile ilgili bilgi alınamayacağından dolayı bu konuda ceza gibi yaptırımların uygulanması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle mutlaka konuyla ilgili kurumlar üzerinden işlemlerin sürdürülmesi gerekmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*