SGK SSK MUAYENE KATILIM PAYI ALINACAK HALLER


5510 sayılı kanun içerisinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için en az genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişiler tarafından ödenecek tutara olarak benimsenmektedir. Katılım payı uygulanacak bazı önemli sağlık faaliyetler; Sağlık bakanlığınca onaylanmış ve belirtilmiş sözleşmeli imzalanmış, görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş aile hekimleri başta olmamak üzere ayakta tedavide yer alacak hekim ve diş hekimi muayenelerde katılım payı alınmaktadır. Ayakta uygulanan tedavi suretiyle sağlanan ilaçlar, vücut dışı işlemlerde yer alan protez ve ortezler, yardımcı üreme yönteminde kullanılan tedavilerin tümünde muayene hususlarında katılım payı alınmaktadır.

Basamak değerlerine göre değişkenlik gösteren muayene katılım payı çalışmalarında alınacak olan katılım payları oldukça cüzi miktarlar içerisinde sağlanmaktadır. Birinci basamakta yer alan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması suretiyle herhangi hekim polikliniği ve diş hekimi muayenesi gibi işlemlerde katılım payı alınmamaktadır.

Belirtilen şartlar dahilinde kişilerden sağlık konusunda katkı payı alınabilmektedir. SGK mevzuatları gereğince katkı payları ile ilgili oranlar ve düzenlemelerde değişiklikler yaşanabilmektedir. Bu açıdan konuyla ilgili güncel ve resmi bilgilere ulaşmak isteyen kişilerin mutlaka SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret etmesi ve güncel mevzuatları incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun ile karşılaşmadan alınan doğru bilgiler doğrultusunda işlemler yapılabilir.

Kişilerin sigortaları ile ilgili bilgi alma noktasında ise SGK’nın e devlet üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanması yeterli olacaktır.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*