SGK YIPRANMA PAYI FİİLİ HİZMET ZAMMI


4A, 4B ve 4C sigorta kollarında SSK ve Memur olan kişilerde yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı gerçekleşmektedir. 4B kapsamında yer alan bağ-kur sigortalılarında herhangi bir yıpranma payı ve fiili hizmet zammı uygulaması yoktur. 4B’de ki kişilerin tamamı işletme sahibi olmalarından ötürü bu konuda serbest zirai kazançlara sahi  olmalarından dolayı herhangi bir yıpranma payı alabilmesi söz konusu değildir. Kamu dairesinde yer alan bir çok mesleklerin yıpranmaya yönelik olması sonucunda yıpranma fiili hizmet zammı verilmektedir.

Askeri eğitimlerin zorlu şartlar arasında yer almasına rağmen, yıpranma hizmetleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple askeri görevini yapan personeller her yıl için 90 gün daha fazla çalışarak, daha erken emekli olabilmektedir. 90 günlük fazla olan çalışmalara verilen isim yıpranma payı ve fiili hizmet olarak bilinmektedir. Yıpranmaya yönelik olan bir çok meslek gruplarında yıllık fiili hizmet süreci değişken olmakla beraber en az süreç 60 gün olarak bilinirken, en uzun süre ise 180 gün olarak bilinmektedir.

Yıpranma payı özellike yıpranma konusunda dezavantajlı olan meslek grupları için oldukça iyi bir düzenlemedir ve bu kişilerin işlerini kolaylaştırmaktadır.

SGK yıpranma payı ile ilgili mevzuatlarda değişikliğe gidilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kişilerin belirtilen detaylara dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle yaşanılan sorunlarda güncel mevzuatların incelenmesi ve bu mevzuatlara göre işlemlerin yapılması gerekmektedir. Böylece herhangi bir sorunla karşılaşılmadan kişiler işlemlerini yapma şansı elde edecektir.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*