YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER


Yurtdışında çalıştırılacak olan kişiler için ilgili sigortalı kapsamı düzenlemesinde 5510 sayılı kanun içerisinde yer alan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 5,10,81 maddeleri uygulanması gerekmektedir.

Sosyal sigorta işlemleri yönetmenliğinin eski maddelerinden birisi olarak bilinen 9,10,91 maddesi ile GSS işlemleri sağlanmalıdır. Sağlık hizmetleri dahil olmak üzere bir çok hizmetlerden yararlanabilmek için kişilerin Sosyal Sigorta işlemleri yönetmenliğinin 89. maddesine göre işveren, geçici veya sürekli olarak yurtdışında çalıştıracaksa olabilecek her türlü iş kazası, meslek hastalığı, analık halleri gibi durumlarda kurum tarafından onaylanana kadar kanuna göre hak kazandığı iş göremezlik bedellerini işveren ödemekle yükümlüdür. Verilen yükümlülüklerin uzaması veya gecikmesinden, bildirge yapılamamasından doğacak her türlü zararlar işverenden sorumlu olacak olup, kurum haklarından yararlanacak olan yurtdışında çalışacak kişilerin sigorta kapsamında alacağı her türlü gecikmelerden kurum sorumlu olacaktır.

İşveren kişilerin yurtdışında çalıştırmak üzere işçi götürmesi durumunda yukarıda verilen kapsam ve maddeler doğrultusunda bildirge vermesi ve kişilerin her türlü sosyal dahil olmak üzere sağlık faaliyetlerinden yararlanabilmesi açısından gerekli işlemleri sağlamak durumundadır.

 

Kişilerin Türkiye’deki SGK işlemleri için belirtilen işlemlere ve detaylara dikkat etmesi gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm işlemler mevzuata uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir ve işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeyen kişiler dahi konuyla ilgili SGK’ya müracaat ederek yardım alabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*