ANALIK SİGORTASINDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI


4A sigortalılık kapsamı dahil olmak üzere, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişilerin analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi kabul edilir niteliktedir. Sigorta kapsamında analık sigortasına dahil olan diğer elementler iş kazası, meslek hastalığı gibi durumların tamamı iş göremezlik alanlarına dahil olmaktadır. Sigortalı olan ananın geçici iş göremezlik ödeneği konusunda alacağı ödeme periyotları yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı olup, ayakta yapılabilen tedavilerde ise üçte ikisi ödenmektedir.

Analık Sigortasında Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nedir?

Analık sigortasında geçerli olan şartlar, istirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması, doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması, yine aynı süre içerisinde iş yerinde çalışmamış olması ve doğum olayının gerçekleşmiş olması durumlarında geçerli sayılmaktadır. Geçici iş göremezlik ödemeleri devlet bankası olarak bilinen Ziraat bankası üzerinden sağlanabilmektedir. Verilen şartlara uyum sağlayan her anne sigorta kapsamına bağlı olarak iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir.

 

Belirtilen şartlar dahilinde iş göremezlik ödeneğinin alınması kişilerin mağdur olmasını önlediği gibi yaşanan zor süreçte de maddi açıdan herhangi bir zorluğun yaşanmasını engellemektedir. Bu bakımdan belirtilen kriterlere uyan herkes başvuru yaparak bu konuda hizmet alabilir. Tüm vatandaşlar eşit bir şekilde yararlanabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*