AYLIK VE YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ


Fiili hizmet süreci zammı 1949 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kuralları doğrultusunda oluşturulmuştur. Sandık kanunu hazırlanırken bazı önemli meslek gruplarının geliştirilmesi amaçlanmış ve kapsamı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Emekli sandığı kanunu belgesinin 32. maddesinde kapsamlar detaylı biçimde belirlenmiş olup, 2008 yılı Ekimden itibaren yürürlüğe girerek fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları ve kapsam maddeleri tamamen değiştirilmiştir.

Aylık Ve Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Detayları

Fiili hizmetlerin oluşturulma amacı tamamen Devlet memurunun yapmış olduğu herhangi bir mesleki görevleri içerisinde oluşabilecek her türlü tehlike, bünyesel, zihinsel, ruhen durumları olumsuz etkilemesi durumunda ilgili memurun daha erken emekli olabilmesini teşvik etmekten ibarettir. Daha erken sürede emekliliğini tamamlama imkanları olan bu kişilerin bu şartlar altında mesleki görevlerini yapıyor olmaları karşılığında hakları olarak lanse edilmiştir. Emeklilik yaş grubunun da, ilgili kapsamlar içerisinde yer almasıyla beraber fiili hizmet süresi zammı memurun emeklilik yaşından indirilmek suretiyle madde haline gelmiş ve daha erken emekli olabilmeleri açısından tamamlayıcı işlemler sürdürebilir hale gelmiştir.

İlgili bilgilerin yanında kişilerin sigorta takibi yapabilmesi de oldukça kolay bir hale getirilmiştir. E devlet üzerinden yapılan işlemler sayesinde kişilerin sigorta prim bilgilerini öğrenmesi ve sigorta takibi yapması mümkün olduğundan bu konudaki işleler çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*