BAĞKUR 4B KAPSAMINDAKİ KİŞİLERDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI


4B kapsamında yer alan sigortalının geçici suretle iş kazasına maruz kalması ve bu sebeple herhangi bir meslek hastalığına yakalanması dahil olmak üzere analık hallerinde kişiler sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş olan hekimlerden resmi olarak kurul raporu alarak iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilirler. Sağlık departmanında yer alan hekimin iş göremezlik için vereceği süreç ele alınacak olup, iş göremezlik ödeneği hekimin belirlediği tarihler için geçerli olacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şartları Nelerdir?

4B kapsamında olan kişilerin geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için, gerçek bir sebeplerin yer alıyor olması ve sağlık kurulu tarafından açıklama getirilerek bir sebeple tedavi süreci verilmesi durumlarında alınabilmektedir. Kişilerin sağlık sigortası dahil, prime ilişkin her türlü borçlarını ödemiş olması şartıyla yatarak tedavi olması bakımından verilecek olan süreçlerde iş göremezlik ödeneği sağlanabilmektedir. 4B kapsamında yer alan kişilerin herhangi bir SGK borcu olması durumunda bu konulardan hak sahibi olamayacakları gibi alacakları her türlü tedavi süreçlerinde sadece ücretli izin kullanabilmesi mümkün olacaktır. Borçlarını ödeyen kişilerin sağlık kurulu aşamasında belirlenen süre doğrultusunda iş göremezlik ödeneği alması mümkündür.

 

4B, 4C ve 4A gibi sigorta türlerine bağlı olarak iş göremezlik ödeneği şartlarında bir değişiklik olmaması tüm çalışanların eşit bir şekilde hizmetten yararlanmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan sizler de ilgili hizmetlerden yararlanmak için belirtilen adımları takip edebilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*