E-BEYANNAME UYGULAMASI


E-Beyanname Uygulaması

Kişilerin tüm vergi işlemlerinin beyan edilmesi elektronik ortam üzerinde gerçekleşmektedir. Vergi beyannamesi günümüz içerisinde ki en önemli konular arasında yer almaktadır.

Buna bağlı olarak e-beyanname yapacak kişilerin online bir biçimde tüm vergi dilimlerini ve buna bağlı olan her türlü vergi çeşitlerini sistem üzerinden beyan etmesi gerekmektedir.

Bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri ve bu konuda tüm yasal şartların yerine getirilmesine olanak sağlamaları E-beyanname uygulaması doğrultusunda mümkün hale gelmiştir. İlgili şartları yerine getirmeyen kişilerin hiç bir şekilde beyanda bulunamayacağından ötürü karşılaşacakları cezalarda doğal olarak ağır olacaktır.

Kişilerin bu durumda beyan verebilmesi ve ilgili beyanın sisteme giriş yapılabilmesi için uzun bir dönem beklemenin hiç bir gereği olmayacaktır.

Kişilerin beyan edecekleri vergi türlerini belirlemeleri sonucunda ilgili E-beyanname uygulaması olarak bilinen şu https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html bağlantıya giriş yapmaları yeterli olacaktır.

İlgili sayfa içerisinde yeniden giriş yapmaya yönelik butona tıklamanız sonucunda karşınıza yeni açılacak olan pencere içerisinde kullanıcı kodu, parola ve şifre işlemlerini tamamlamanız ve doğru girmeniz neticesinde e-beyanname uygulamasını kullanmanız mümkün olacaktır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER GİB.GOV.TR KAYNAKLARINDAN ALINMIŞTIR

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için, bağlı bulundukları vergi dairelerine “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak müracaat etmelidirler. Form için http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb340ek1.html adresi ziyaret edilmelidir.

ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Talep formu http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb340ek2.html adresinde bulunmaktadır.

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edecek meslek odaları bağlı bulundukları vergi dairelerine “Basit Usulde Vergilendirilen Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurarak müracaat etmelidirler.Aracılık y etkisi formu http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb340ek5.html adresinde yayınlanmıştır.

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU

İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edecek meslek odaları / meslek birlikleri bağlı bulundukları vergi dairelerine “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurarak müracaat etmelidirler. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb340ek6.html  adresi üzerinden gerekli form elde edilebilir.

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

Elektronik beyanname göndermeye aracılık etme konusunda yetki almış meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için müşterisiyle bu sözleşmeyi imzalamak ve bu sözleşmelerde belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdürler. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb340ek3.html adresinden yararlanan kişiler sözleşmeye erişebilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*