GSS BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLERİN DURUMLARI


Genel sağlık sigortasından yararlanan kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler bilindiği gibi başta eşi olmak üzere 18 yaşını doldurmuş olması durumunda herhangi bir eğitim alıyor olması sonucunda 20 yaşını, herhangi bir yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları için herhangi bir yaşa bakılmaksızın çalışma gücünü kaybetmiş oranın en az %60 olması durumunda sağlık kurulu tespitiyle kişiler bakmakla yükümlü olacaktır.

Her türlü kazanç elde eden kişilerin gelirleri asgari ücret tutarından net olarak daha az ise ilgili kişilerin diğer çocuklarından sağlık yardım almayanı anne ve babası genel sağlık sigortalısı içerisinde bakması yükümlü hale gelmiştir. Bu konuda bakmakla yükümlü sayılmayan kişiler ise genellikle sığınmacı ve mültecilerden oluşmaktadır. Kişilerin vatansız olarak kabul edilmesi durumunda eş, çocuk, anne ve babası kanunlar gereğince hiç bir şekilde bakmakla yükümlü tutulamayacak konumda yer almaktadır. Kişilerin isteğe bağlı sigorta kapsamında dahi yer alması durumunda yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de olan yaşamı henüz bir yılı doldurmamışsa bu kişilerde GSS sigortalısı sayılmayacak.

Belirtilen şartlar GSS için güncel mevzuatlara göre hazırlanmıştır. Kişilerin GSS’den muaf olması ya da prim borçlanmaması için mutlaka belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Genelde öğrencilik döneminde belgelerin SGK’ya ibraz edilmemesi nedeniyle pek çok kişi prim borçlanması yapmak durumunda kalırken, belgelerin verilmesi halinde bu tür borçlanmalar yapılmamaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*