HİZMET TESPİT DAVASI AÇMA HAKKI


İşçinin bazı durumlarda hakkını kullanamaması sonucunda yapabileceği hizmet tespit davası açma hakkına sahiptir. Kişilerin hak talebi doğrultusunda açacağı hizmet tespit davasının olumlu sonuçlandırılması için kişilerin somut bilgiler paylaşması gerekmektedir. Davanın ispatına göre verilecek karar doğrultusunda Yargıtay konu hakkında net bir delil talep edecek, alacakları bilgiler doğrultusunda kamuoyuna verilen kararı açıkça bildirecektir.

İlgili tespit davası açmak isteyen kişiler yaşadığı haksızlık süreci içerisinden itibaren 5 yıl gibi süre içerisinde hizmet tespit davası açabilir. Yeni işe başlayacak olan kişileri daha çok ilgilendiren bu konu olmasının sebebi, kişilerin işe başlamasına rağmen sigortalarının yatmıyor olmasından kaynaklıdır. Bu sebeple kişiler haksızlığa uğramaları sonucunda hizmet tespit davası açarak, eğer ki işveren bu konuda işe başlama bildirgesi vermemişse kişi açtığı davayı, Yargıtay kararı desteği ile olumlu sonuçlandırabilmektedir.

Tamamen işverenle ilgili olan bu durumlarda hizmet tespit davası açmak işçinin vicdanına kalmış bir durumdur. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği şartları yerine getirmeyen işverenler bu konuda ağır ceza alacak olup, cezai işlemler tamamen asgari ücret karşılığında ki kat sayıları ile gerçekleşecektir.

SGK’da işverenlerin hakları korunduğu gibi aynı zamanda işçilerin de hakları korunmakta ve iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yaşanılan sorunlarda iki tarafta bulunarak konuyla ilgili çalışma başlatabilir ve haklarını elde edebilir. Bu bakımdan yaşanılan sorunlarda mutlaka resmi yollardan hakların aranması gerekmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*