PART TİME ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK DURUMLARI


Bir çok iş modellerinin tamamen part-time olarak gerçekleştirilmesi durumunda kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna nasıl bir bildirimde bulunması gerektiği eksik kalan bir konudur. İşveren kişilerin part time çalışacak olan kişilere esas sağlaması gereken sigorta kolları kesinlikle isteğe bağlı sigortalardır.

Kişilerin işe gelmeleri durumunda veya işverenin vermiş olduğu talimatları yerine getirecek işçilerin çalışmaları durumunda söz konusu ne olursa, olsun kişiler sosyal güvenlik kurumuna çalıştıkları her günü tek, tek bildirmek durumundadır. Çalışma faaliyetlerinde işçinin isteğe bağlı sigorta kapsamında devlet güvencesi altında olması her zaman mümkün olmayacak, sadece çalıştığı günlerde sosyal güvencelerin tamamında yararlanacak olup çalışma içerisinde yaşanacak her türlü iş kazası, meslek hastalıkları gibi durumlardan istifade edilecektir.

Kişilerin çalışma durumlarına bağlı olarak yaşanacak her türlü riskli durumlarda iş göremezlik ödeneği almaları tamamen toplamda çalışmış oldukları gün sayısına göre hesap edilecek olup, sağlık kurulunun belirleyeceği karar doğrultusunda günlük veya çalışmış olduğun gün sayısı kadar ödeme yapılabilecektir. İşveren kişilerin bu konuda tüm part time çalışacak kişilerin işe geldiği günleri SGK’a bildirmekle yükümlü olacaktır.

 

Kişilerin belirtildiği gibi çalışması part time olsa dahi sigorta yönünden herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır. Bu nedenle kişilerin mutlaka sigorta ile ilgili işlemlerini sistemli bir şekilde yapması ve bu konuda herhangi bir ihmalde bulunulmaması gerekmektedir. Part time ile ilgili detaylı bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yer almaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*