SGK DOĞUM İZNİ SORGULAMA


SSK kapsamı üzerinde gebe adayı olan annelerin doğum yapmaları süresi sonrasında SSK kapsamında doğum iznine ayrılması mümkün hale gelmiştir. Kişilerin doğum izni alabilmesinde ki ana şartlardan bir kaçı tamamen sigorta priminin yatıyor olması ve doğmuş çocuğun yaşıyor olmasıdır. Doğum izni süresinden yararlanacak kişilerin esas izin süresi doğumdan hemen sonra başlayacaktır.

Kişilerin doğum izni olarak 24 hafta ücretli izin kullanabilme hakkına sahip olması doğrultusunda hiç bir şekilde ücret kesintisi olmadan mevcutta olan iznini kullanabileceklerdir. Mevcutta verilen izin tamamen kişinin doğum anında kullanabileceği izin olmakla beraber ilgili izinlerin daha sonrasında kullanılabilmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. SSK kapsamında sigortalı olarak çalışan kişilerin ana izni olarak bilinen yıllık izinleri bu konudan tamamen bağımsız olacak olup doğum izninde kullanılan süreler hiç bir şekilde yıllık izinden düşmemiş olacaktır.

 

Kişilerin doğum izninden yararlanabilmeleri için derhal SGK birimlerine doğum izni kullanmak istediklerine ilişkin gerekli evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Alınacak olan tebligatlar doğrultusunda kişi belirlenen şartlara uyum sağlaması sonucunda 24 hafta izin süresine sahip olacaktır.

Doğum izninin sağlanması devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler için sorun olmazken, özel sektörde çalışan kişiler için hak mağduriyetleri olabilmektedir. Özel sektör çalışanlarına uygulanan baskılar ve şartlı sözleşmeler bu tip hakların kullanılmasını engellemektedir. Bu tip durumlarda kişilerin haklarını arayabileceğini unutmaması gerekir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*